Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitim, Siteler, Üstünler              Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır Yorum Yap

İnönü Üniversitesinde Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

 

 

 

Faaliyet alanlarını;
Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde üstün yetenekli öğrenciler için bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer toplantıları düzenlemek,
Türkiye’de üstün yetenekli çocuklara eğitim veren kurum ve kuruluşlarda, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda düzenlenecek programlar kapsamında eğitim vermek,
Üstün yeteneklilik konusunda uzmanları bir araya getirip yılda veya iki yılda bir ulusal veya uluslararası katılımlı kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek; yurt içinden ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek, üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uluslararası işbirliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak,
Üstün yeteneklilerin eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak,
Eğitim Fakültesi bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek,
Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üstün yetenekli öğrencilerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar, projeler planlamak ve uygulamak,
Üstün yetenekli öğrencilerin, konusunda uzman üniversite öğretim elemanlarının üniversitelerde vermiş olduğu kurumsal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak ve yaz dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak,
Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının, birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek,
Üstün yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlayacak imkanlar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat hazırlamak ve sunmak,
Sanat ve spor alanlarında üstün yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda çalışma ortamları sunmak,
Üstün yetenekli öğrencilere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak dil kursları düzenlemek,
Üstün yetenekli öğrencilerin üretken ve sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek,
Üstün yetenekli öğrencilere yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak,
Üstün yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak,
Üstün yetenekli çocuklara özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak,
Yurt içinde ve dışında eğitime alınmayan üstün yetenekli çocukların takibini yapmak ve onları eğitim kampları ve benzeri organizasyonlarla hayata hazırlamak,
Üstün yeteneklileri, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak,
Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli bireylerin iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve bu konuda desteklemek,
Örgün eğitim içindeki ve dışındaki üstün yetenekli bireylerden maddi sıkıntısı olanlara imkanlar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek,
Üstün yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerini desteklemek,
Üstün yeteneklilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri ile ilgili geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek,
olarak belirleyen Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin sitesine ulaşmak için
tıklayınız.

Bu yazıyı paylaş:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Live
  • TwitThis
Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Powered by WordPress zel Eitim Merkezi
Kaynak gösterilmeden yazılarımızın bir bölümü
yada tamamı alınamaz. www.ustunyetenekli.com
Tüm Hakları Saklıdır.